You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Підвищення кваліфікації

Європейська асоціація економістів проводить набір слухачів на програмами підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників. Програми підвищення кваліфікації проводяться на території України (очно, дистанційно). Програми розраховані на слухачів, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, інших організаціях, що займаються освітньою, науковою, науково-технічною, науково-впроваджувальною, науково-педагогічною, науково-організаційною діяльністю. Заняття проводять доктори та кандидати наук, сертифіковані тренери. Програми передбачають вивчення основної частини матеріалу із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а також самостійно.

Строки навчання за програмами відповідно до наказу МОНМС від 24.01.2013 № 48:

 • довгострокові програми (тривалість – 6 місяців), дистанційно;
 • середньострокові програми (тривалість – 1 місяць, загальний обсяг - 108 ак.годин), очно або дистанційно;
 • короткострокові програми (тривалість – 1 тиждень, загальний обсяг - 36 ак.годин), очно або дистанційно.
 • Підвищення кваліфікації здійснюється за такими напрямами:

 • Економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси. Новітні методики викладання економічних дисциплін.
 • Державне управління. Новітні методики викладання дисциплін з державного управління.
 • Організація наукової роботи докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів.
 • Управління факультетом. Управління кафедрою. Управління навчально-методичною лабораторією.
 • Інноваційні технології професійної (професійно-технічної) освіти. Управління професійною освітою.
 • Можливе одночасне опанування кількох програм. Можливе навчання з урахуванням спеціалізації замовника із перерахуванням конкретних дисциплін (за індивідуальним навчальним планом).

  Під час навчання кожен слухач отримує наукове видання за напрямом підготовки, набір пакетів прикладних програм та презентаційних матеріалів, інші необхідні матеріали. Слухачі також отримують аналітичні та статистичні матеріали про стан розвитку науки та вищої освіти. Випускна робота, що підготовлена у формі тез наукової доповіді, за бажанням замовника (слухача) може бути оприлюднена.
  По завершенню навчання усі слухачі отримують документ встановленого зразка (Сертифікат, Свідоцтво), в якому зазначається: найменування документа про післядипломну освіту з унікальним номером, який визначається на основі наказу МОН; прізвище, ім’я, по батькові слухача; найменування закладу післядипломної освіти; строки навчання; перелік програмних результатів навчання та обсяги навчального часу в кредитах ECTS (за бажанням замовника або слухача); назва теми виконаної випускної роботи з оцінкою (за бажанням замовника або слухача); найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника закладу післядипломної освіти. Вказаний документ є документом суворої звітності.

  Можливе навчання на основі індивідуального графіку (з урахуванням потреб замовника) дистанційно.

  Освітня діяльність Європейська асоціація економістів здійснює відповідно до вимог наказу МОНМС від 24.01.2013 № 48 на підставі дозволу МОН № 1/9-58 від 04.02.2016 та на підставі Свідоцтва від 13.02.2018р. № 1 065 102 0000 026734. Діяльність Європейської асоціації економістів з підвищення кваліфікації є неприбутковою (рішення №1826514600068 від 05.03.2018 року).

  Для бюджетних установ можливе укладання договору.