Журнал підписаний до друку груднем 2018 р.

Всім статтям безкоштовно присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз: RePEc (Research Papers in Economics (США)), Google Scholar, Crossref.

Матеріали докторів наук, англійською мовою публікуються безкоштовно.

Для опублікування статті у науковому журналі необхідно не пізніше 31 січня 2019 року надіслати статтю на електронну адресу journal.eae@gmail.com або editor@eae.com.ua оформлену згідно з вказаними вимогами (ознайомитись) та авторський реферат статті англійською та російською мовами для розміщення на веб-сайті видання.

Стаття розміщується на офіційному веб-сайті European scientific journal of Economic and Financial innovation  протягом 5-ти робочих днів після проходження рецензування та отримання підтвердження про прийняття статті до публікації.

Додатково автор може замовити друкований примірник журналу та/або сертифікат в електронному або друкованому вигляді, що підтверджує розміщення статті.

Платіжні реквізити надсилаються автору після проходження рецензування та винесення позитивного рішення щодо публікації статті.

Доступний за посиланням: https://journal.eae.com.ua


logo
Україна, м.Київ

+38(063)727-88-77
editor@eae.com.ua