"За участю Європейської Асоціації Економістів, на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася II Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції». З вітальним словом виступив Ректор Полонійної Академії в Ченстохові (Республіка Польща) ксьондз, професор, доктор габілітований Анджей Кринский. Жваву дискусію викликали доповіді: начальника департаменту європейських субрегіоналів Варшавського Університету (Республіка Польща) професора, доктора габілітованого Йозефа Тамановскі на тему "Вплив фінансової кризи на формування європейської ідентичності" та директора Навчально-наукового інституту фінансів і банківської справи Університету державної фіскальної служби України, доктора економічних наук, професора, академік Академії економічних наук України Михайла Кужелєва на тему "Формування національної моделі корпоративної соціальної відповідальності".