31 травня 2018 року

ОРГАНІЗАТОРИ:
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (Україна)
ПОЛОНІЙНА АКАДЕМІЯ В ЧЕНСТОХОВІ (Республіка Польща)
ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ, ФАКУЛЬТЕТУ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Республіка Польща)
ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ (Україна)
Напрями роботи конференції:
1. Економічні інтеграційні відносини та перспективи їх розвитку у сучасному вимірі.
2. Фінансово-кредитна система та її роль у розвитку національної економіки.
3. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання та розвитку суспільства.
4. Розвиток менеджменту і маркетингу в умовах глобалізації.
5. Економіко-екологічні засади розвитку сучасних міст України в умовах євроінтеграції.
6. Проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах економічної інтеграції.

Місце проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б (ст. м. «Мінська»)

Порядок роботи конференції:
Реєстрація учасників: 09.00 – 10.00
Пленарне засідання: 10.00 – 13.00
Перерва на обід: 13.00 – 14.00
Секційні засідання: 14.00 – 16.00
Підбиття підсумків конференції: 16.00 – 16.30

Мови конференції:
українська, англійська, польська

Учасники конференції можуть опублікувати свої матеріали в Електронному збірнику тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції».

За результатами конференції кафедра фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка готує до видання колективну монографію «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції». Учасникам конференції, які бажають ввійти до авторського колективу, звертатися до оргкомітету конференції.

Для участі у конференції просимо до 15 травня 2018 року:
1. Заповнити реєстраційну форму учасника
2. На електронну адресу оргкомітету конференції conference.kfe@kubg.edu.ua надіслати відскановану копію квитанції про оплату оргвнеску з приміткою «Оргвнесок».
Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо).

Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554
Р/Р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з приміткою «Оргвнесок».

ПРИМІТКА!
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок.

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету:
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет інформаційних технологій та управління, кафедра фінансів та економіки (к.502А).
Координатор конференції:
Фещук Марія Юріївна, викладач кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка
Тел.: +38 (044) 461-02-52 ; +38 (068) 840-03-68.
Е-mail: conference.kfe@kubg.edu.ua


logo
Україна, м.Київ

+38(063)727-88-77
editor@eae.com.ua