You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

  "2 грудня 2020 р. за організаційної підтримки Європейської Асоціації Економістів на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась вже традиційна VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». В конференції взяли участь більш як 100 учасників з понад 5 країн світу."

 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи»

  На базі Київського університету імені Бориса Грінченка 11 квітня 2019 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи». Захід відбувся за підтримки Міністерства освіти і науки України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національної академії державного управління при Президентові України, Варшавської школи економіки, та Європейської асоціації економістів. В конференції прийняли участь науковці, дослідники та фахівці з Польщі, Болгарії, Конго, Словаччини, Чехії та України, які продемонструвати результати своїх наукових здобутків та здійснити апробацію досліджень.

 • VI Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасна фінансова політика: перспективи та проблеми»

  29 листопада 2018 року відбулась Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасна фінансова політика: перспективи та проблеми». На конференції заслухали доповіді бакалаврів та магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». У доповідях студенти представили результати власних наукових досліджень та пропозиції щодо вирішення актуальних фінансових і економічних проблем сучасності, В дискусії приймали участь студенти та викладачі Факультету інформаційних технологій та управління. Тези всіх учасників рекомендовано до публікації у збірнику матеріалів конференції.

 • ІI Науково-практична конференція «Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України»

  Напрями роботи конференції:

  1. Економічні інтеграційні відносини та перспективи їх розвитку у сучасному вимірі.

  2. Фінансово-кредитна система та її роль у розвитку національної економіки.

  3. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання та розвитку суспільства.

  4. Розвиток менеджменту і маркетингу в умовах глобалізації.

  5. Економіко-екологічні засади розвитку сучасних міст України в умовах євроінтеграції.

  6. Проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах економічної інтеграції.

 • Міжнародна наукова конференція Blockchain: погляд вчених

  За участі та підтримки Європейської Асоціації Економістів (ЕАЕ) 24 жовтня 2018 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка з метою популяризації та висвітлення актуальних проблем Blockchain в Україні і світі відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Blockchain: погляд вчених».