You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Про ЕАЕ

Основною метою створення та діяльності Асоціації є сприяння консолідації науково-творчого потенціалу економічної і науково-технічної громадськості об’єднаної Європи, інтелектуальних та матеріальних ресурсів в напрямі розвитку економічної науки, створення сприятливих умов для організації наукових дискусій та оперативного опублікування результатів наукових досліджень європейської економічної науки.

Основними цілями діяльності Асоціації є:

  • взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, релігійними, науковими, освітніми, освітніми організаціями, засобами масової інформації з метою консолідації зусиль, спрямованих на швидкий розвиток екомічної науки;
  • організовує та проводить наукові стажування, як в Україні так і за її межами;
  • сприяє навчанню і перепідготовці громадян за спеціальностями, що відповідають суспільним потребам
  • створює консультаційні центри та організовує їх роботу;
  • надає консультаційні послуги з економічних, фінансових, управлінських, бухгалтерських, адміністративних питань;
  • засновує засоби масової інформації і здійснює видавничу діяльність;
  • організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, презентацій, ділових зустрічей, виставок, симпозіумів та інших освітніх заходів;
  • участь в міжнародних програмах, проектах, грантах.